EDUKATORI I SUPERVIZORI

Direktor edukacije u školi TePsyntesis je Prof dr Ljiljana Klisić koja vodi trening program uz Asistente u treningu, redovne i gostujuće trenere i supervizore.

Prof. Dr sci med Ljiljana Klisić

Specijalista kliničke Psihologije, akreditovani Telesni Psihoterapeut, Univerzitetski profesor, Licencirani Radix Trener, Nosilac Evropskog Sertifikata za Psihoterapiju – ECP, RadixIAC, WCBP, SDPJ, DPS, Edukator Telesne psihoterapije –akreditovana postdiplomska škola TePsinteza, Osnivač Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije kao i Saveta Telesnih Psihoterapeuta Srbije , Član Predsedništva nacionalnih psihoterapeutskih udruženja Srbije, Član Foruma škola Telesne Psihoterapije u WCBP (Svetski Savet za Telesnu Psihoterapiju), Osnivač i predsednik Svetskog Komiteta za Telesnu psihoterapiju pri WCP (Svetskom Konsilu za Psihoterapiju).

Glavni Supervizori škole, pored Ljiljane Klisić su Erica Kelley-Radix supervizor, USA i Joel Isaacs- Radix i Bodynamic trener i supervizor, USA.

Regularni trener i supervizor škole je Prof dr Tijana Mandić koja ima veliko iskustvo kao profesor i supervizor iz Transakcione analize pri ITAA, USA a na FDU predaje neverbalnu komunikaciju. Supervizori iz drugih modaliteta-Aleksandar Vučo, Marina Banić i drugi treneri povremeno učestvuju u treningu.

Stručni i edukativni rad Ljiljane Klisić sa studentima u Beogradu superviziraju Treneri Telesne psihoterapije: Lara Amber 1977, David Boadella 1984, Marck Ludwig 1986, William and Lilian Davis 1987, Nelly Pasque 1988, Andrea Pitzal 1988, Marie Schils 1989, Joel Dweck 1990, Sylvia Amsz 1997, Courtenay Young 1997,98, Christiane Lewin 2004, Erik Jarlnaes 2004, Inge Joachim 2007, Ditte Marcher 2008, Aneesha Dillon 2014. Sa većinom je i kasnije nastavljena uspešna saradnja.

Škola ima trening tim koji ima savetodavnu funkciju. Ovaj tim sačinjavaju: Elida Faganel, dipl. Psiholog i Telesni Psihoterapeut, ECP, Svetlana Vukojević Deleon, dipl. Psiholog i Telesni Psihoterapeut, ECP, Jelena Mutavdžić Vojnović, spec. klinički Psiholog i Tel. Psihoterapeut, ECP, Ana Peković Ristović, dipl. Psiholog i Telesni Psihoterapeut, ECP, Ljiljana Jovanović, dipl. Psiholog i Telesni Psihoterapeut, ECP.

Edukatori i supervizori
2006. Ditte Marchher sa osnivačem
Edukatori i supervizori
2008. H.Bjorn sa osnivačem, Atina
Edukatori i supervizori
1979. Lara Amber sa Osnivačem, Kalifornija
Edukatori i supervizori
1997. Courtney Young sa osnivačem
Edukatori i supervizori
Aneesha Dillon, Radix trener
Edukatori i supervizori
Joel Isaacs
Edukatori i supervizori
Tijana Mandić
Edukatori i supervizori
Eric Jarlanes

Kelley-Radix WCBPT EABP SDPTJ